@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี พ.ศ. 2562

📣📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยาร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี.. 2562

🖍&วันที่11 กรกฎาคม2562 เวลา07.30. นายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นายวุฒิชัยเสาวโกมุทรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี.. 2562 เพื่อสดุดีเทิดพระเกียรติและรำลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

📝ในการนี้นายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยาพร้อมหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯข้าราชการในสังกัดหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมพิธีฯดังกล่าว

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸สพจ.พะเยา:รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)