@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา ประจำปี 2562

📣📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยาจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดพะเยาอำเภอเมืองพะเยาประจำปี2562

🖍&วันที่11 กรกฎาคม2562 เวลา09.30. นายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยาเป็นประธานคณะกรรมการคัดสรรและเชิดชูเกียรติกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดพะเยาประจำปี2562 พร้อมภาคีเครือข่ายส่วนราชการจังหวัดพะเยาร่วมเป็นคณะกรรมการฯเพื่อสรรหาและเชิดชูเกียรติหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีผลงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัดพะเยาประจำปี2562 โดยมีนายอำเภอพัฒนาการอำเภอหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลและมีดร.พัฒนดลพลเยี่ยมผู้แทนสำนักงานปปส.ภาค5 ร่วมสังเกตุการณ์เชิดชูเกียรติกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยาบ้านบัวหมู่ที่4 ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸สพจ.พะเยา:รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)