@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พุทธศักราช 2562

📣📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยาร่วมถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2562

🖍&วันที่10 กรกฎาคม2562 เวลา13.30. นายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานถวายเทียนพรรษาแก่พระสงฆ์วัดศรีโคมคำวัดศรีอุโมงค์คำและวัดรัตนวรารามในเมืองพะเยาตามโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2562

📝ในการนี้นายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นางอำไพบัวระดกหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯและนางวรรณภาคงมั่นหัวหน้าฝ่ายอำนวยการพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดพะเยาร่วมพิธีฯดังกล่าว

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸สพจ.พะเยา:รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)