@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ร่วมอบรมสัมนาเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมวินัยข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

📣📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยาร่วมอบรมสัมนาเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมวินัยข้าราชการประจำปีงบประมาณ.. 2562

🖍&วันที่10 กรกฎาคม2562 เวลา09.00. นายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการอบรมสัมนาเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมวินัยข้าราชการประจำปีงบประมาณ.. 2562 ห้องพุดตานโรงแรมพะเยาเกทเวย์อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา

📝ในการนี้นายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นางมุกดาชนกล้าหาญนางเสาวลักษณ์  ไชยเมืองนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและนางสาวจุฑามาศกุลยวิชญ์นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาเข้าร่วมการอบรมฯดังกล่าว

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸สพจ.พะเยา:รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)