@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา สอบคัดเลือก ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดพะเยา

📣📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยาสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา(อสพ.) รุ่นที่71 ประจำปีงบประมาณ..2563 จังหวัดพะเยา

📝วันที่16 มิถุนายน2562 นายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นางอำไพบัวระดกหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนพร้อมหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาพัฒนาการอำเภอเมืองพะเยาเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)ในการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา(อสพ.) รุ่นที่71 ประจำปีงบประมาณ..2563 จังหวัดพะเยาจำนวน7 คนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาศาลากลางจังหวัดพะเยาชั้น1 (หลังเก่า)

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸สพจ.พะเยา:รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)