@จังหวัดพะเยา >>พช.พะเยา ประกวดกิจกรรมข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2562 ของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย ประเภทพัฒนาการอำเภอ ณ บ้านปงใหม่ อำเภอภูซาง

📣@จังหวัดพะเยา>>พช.พะเยาประกวดกิจกรรมข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่นประจำปี2562 ของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยประเภทพัฒนาการอำเภอบ้านปงใหม่อำเภอภูซาง

🖍&วันที่14 มิถุนายน2562 เวลา14.00. นายไพบูลย์บูรณสันติผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่16,17  เป็นประธานการคัดเลือกประกวดกิจกรรมข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่นประเภทพัฒนาการอำเภอนางสาวพชรพรแก้วทิตย์  พัฒนาการอำเภอภูกามยาวได้นำเสนอผลงานและกิจกรรมการดำเนินงานพัฒนาชุมชนพร้อมคณะกรรมการฯจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปางและผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนบ้านปงใหม่หมู่ที่8 ตำบลทุ่งกล้วยอำเภอภูซาง

📝ในการนี้นายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยาพร้อมหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯสำนักงานพัฒนาขุมชนจังหวัดพะเยาพัฒนาการอำเภอผู้แทนนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการอำเภอท้องที่และท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนบ้านปงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมฯดังกล่าว

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸สพจ.พะเยา:รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)