@จังหวัดพะเยา >>พช.พะเยา ประกวดกิจกรรมข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2562 ของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย ประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชน ณ บ้านป่าแขม อำเภอเชียงม่วน

📣@จังหวัดพะเยา>>พช.พะเยาประกวดกิจกรรมข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่นประจำปี2562 ของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชนบ้านป่าแขมอำเภอเชียงม่วน

🖍&วันที่14 มิถุนายน2562 เวลา09.00. นายไพบูลย์บูรณสันติผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่16,17  เป็นประธานการคัดเลือกประกวดกิจกรรมข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่นประเภทพัฒนากรขวัญใจชุมชนของนางสุจิตราพิเคราะห์นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงม่วนได้นำเสนอผลงานและกิจกรรมการดำเนินงานพัฒนาชุมชนพร้อมคณะกรรมการฯจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปางและผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนบ้านป่าแขมหมู่ที่4 ตำบลบ้านมางอำเภอเชียงม่วน

📝ในการนี้นายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยาพร้อมหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯสำนักงานพัฒนาขุมชนจังหวัดพะเยาพัฒนาการอำเภอผู้แทนนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการอำเภอท้องที่และท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนบ้านป่าแขมเข้าร่วมกิจกรรมฯดังกล่าว

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸สพจ.พะเยา:รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)