@จังหวัดพะเยา >>พช.พะเยา ลงพื้นที่คัดเลือกกลั่นกรองหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562

📣@จังหวัดพะเยา>>พช.พะเยาลงพื้นที่คัดเลือกกลั่นกรองหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี  2562

🖍วันที่12 มิถุนายน2562 เวลา13.30 .  นายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยาพร้อมคณะทำงานกลั่นกรองหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด  ลงพื้นที่คัดเลือกฯตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี  2562  บ้านตุ่นใต้หมู่ที่1 ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองพะเยาโดยมีนายอำเภอพัฒนาการอำเภอ  ปลัดอำเภอกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸สพจ.พะเยา:รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)