@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ร่วมหารือข้อราชการจังหวัดกิจกรรมกาแฟยามเช้า ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา

📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยาร่วมหารือข้อราชการจังหวัดกิจกรรมกาแฟยามเช้าศาลาประชาคมศาลากลางจังหวัดพะเยา

🖍วันที่12 มิถุนายน2562 เวลา07.30 . นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในงานกิจกรรมกาแฟยามเช้าเพื่อพูดคุยปรึกษาหารือข้อราชการงานในจังหวัดพะเยาร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยาโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ศาลาประชาคมศาลากลางจังหวัดพะเยา

📝ในการนี้นายชำนาญบุดาสา  พัฒนาการจังหวัดพะเยา  พร้อมหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาและหัวหน้าหน่วยงานราชการจังหวัดพะเยาเข้าร่วมกิจกรรมฯดังกล่าว

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

🔊📰สพจ.พะเยารายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)