@จังหวัพะเยา >>พช.พะเยา ลงพื้นที่คัดเลือกกลั่นกรองหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562

📣@จังหวัพะเยา>>พช.พะเยาลงพื้นที่คัดเลือกกลั่นกรองหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี  2562

🖍วันที่10 มิถุนายน2562 เวลา09.00 .  นายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยาพร้อมคณะทำงานกลั่นกรองหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด  ลงพื้นที่คัดเลือกฯตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี  2562  บ้านทุ่งกล้วยหมู่ที่5 ตำบลทุ่งกล้วยอำเภอภูซาง

📌ภาคบ่ายเวลา13.30 . ลงพื้นที่คัดเลือกฯบ้านฝั่งแวนหมู่ที่11 ตำบลเชียงบานอำเภอเชียงคำโดยมีพัฒนาการอำเภอ  ปลัดอำเภอกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸สพจ.พะเยา:รายงาน

  

(Visited 1 times, 1 visits today)