@จังหวัดพะเยา>>>ศอ.ปส.จ.พะเยา มอบป้ายชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่

📣@จังหวัดพะเยา>>>ศอ.ปส..พะเยามอบป้ายชมรมTO BE NUMBER ONE ในชุมชนให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่

🖍วันที่10 มิ.. 2562  นายพงษ์พันธ์  วิเชียรสมุทร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการมอบป้ายชมรมTO BE NUMBER ONE  ในชุมชนพร้อมกับคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ศอ.ปส.) จังหวัดพะเยา  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำให้กับคณะกรรมการชมรมTO BE NUMBER ONE ในชุมชน  ที่บ้านธาตุ.2  .หย่วน.เขียงคำบ้านเวียงแก.10 .ป่าสักบ้านสถาน2 .1 .ภูซางโดยมีนายอำเภอเขียงคำและผู้แทนนายอำเภอภูซางเป็นผู้รับมอบป้ายฯ

📝ในการนี้นายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นางชมพูนุทธรรมยานักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาดำเนินการมอบป้ายฯดังกล่าว

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

🔊📰สพจ.พะเยารายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)