@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา จัดสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 71 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดพะเยา

📣📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยาจัดสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา(อสพ.) รุ่นที่71 ประจำปีงบประมาณ..2563 จังหวัดพะเยา

🖍&วันอาทิตย์ที่9 มิถุนายน2562 เวลา  09.00 – 12.00.นายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยาพร้อมหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา(อสพ.) รุ่นที่71 ประจำปีงบประมาณ..2563 จังหวัดพะเยาจำนวน70 คนเป็นการสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

📸สพจ.พะเยา:รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)