@จังหวัพะเยา >>พช.พะเยา ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

📣@จังหวัพะเยา >>พช.พะเยา ร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

🖍&วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร และพิํธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา
📝ในการนี้ นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายนางอำไพ บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯพร้อมหัวหน้าฝ่ายฯ นักวิชาการ/เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมฯพิธี
☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆
📸สพจ.พะเยา :รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)