@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา จัดโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน พะเยา-สิบสองปันนา 2019 อย่างยิ่งใหญ่

📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา จัดโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน พะเยา-สิบสองปันนา 2019 อย่างยิ่งใหญ่
📝วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00น.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน พะเยา-สิบสองปันนา 2019 ร่วมกับนายหวูจิ้งหยวน ประธานหอการค้าเมืองสิบสองปันนา ตั้งแต่วันที่ 2-6 มิถุนายน 2562 และจับคู่เจรจาการค้าทางธุรกิจระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบ OTOP จังหวัดพะเยากับนักธุรกิจการค้าเมืองเมืองเชียงรุ่ง เขตการปกครองตนเองชนชาติไต สิบสองปันนามณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา และนักวิชาการ/เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ทั้งนี้มีผู้ผลิต ผู้ประกอบ OTOP จังหวัดพะเยา เข้าร่วม จำนวน 50 กลุ่ม ณ เมืองเชียงรุ่ง เขตการปกครองตนเองชนชาติไต สิบสองปันนามณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
☆Phayao Wellness : พะเยา เมืองน่าอยู่☆
🔊📰สพจ.พะเยา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)