@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา จัดถ่ายทำรายการโทรทัศน์ “พช.เที่ยวพอดี เสน่ห์สร้างสุข” ของกรมการพัฒนาชุมชน ณ บ้านบ่อเบี้ย อำเภอเชียงม่วน 🖍วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เว

📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยาจัดถ่ายทำรายการโทรทัศน์พช.เที่ยวพอดีเสน่ห์สร้างสุขของกรมการพัฒนาชุมชนบ้านบ่อเบี้ยอำเภอเชียงม่วน

🖍วันที่20 พฤษภาคม2562 เวลานายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นายประจักษ์ไชยวงค์นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการกลุ่มงานสารสนเทศฯสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาลงพื้นที่ติดตามและต้อนรับให้ข้อมูลการถ่ายทำรายการโทรทัศน์พช.เที่ยวพอดีเสน่ห์สร้างสุขของกรมการพัฒนาชุมชนถ่ายทำโดยบริษัทไบรท์ทีวี  บ้านบ่อเบี้ยอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยมีนางนันทิยายาเจริญพัฒนาการอำเภอเชียงม่วนและนางสุจิตราพิเคราะห์นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการสำนักงานพัฒนาการอำเภอเชียงม่วนผู้ใหญ่บ้านบ้านบ่อเบี้ยให้การสัมภาษณ์และให้ข้อมูล

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

🔊📰สพจ.พะเยารายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)