@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา จัดประชุมเตรียมการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดพะเยา

📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยาจัดประชุมเตรียมการจัดมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดพะเยา

🖍วันที่14 พฤษภาคม2562 เวลา14.00. นายชำนาญบุดาสาพัฒนาการจังหวัดพะเยามอบหมายนางอำไพบัวระดกหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดมหรสพสมโภชร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดพะเยาในงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการจัดบูธนำเสนอสินค้าOTOP ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ซึ่งจังหวัดพะเยากำหนดจัดมหรสพสมโภชฯระหว่างวันที่22-28 พฤษภาคม2562 หน้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติศาลาประชาคมศาลากลางจังหวัดพะเยา

Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่

🔊📰สพจ.พะเยารายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)