@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบและการจัดการโฮมสเตย์ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 83 คน ณ บ้านใหม่พัฒนา ม.4 ต.น้ำเกี๊ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน ตามโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด

📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบและการจัดการโฮมสเตย์ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 83 คน ณ บ้านใหม่พัฒนา ม.4 ต.น้ำเกี๊ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน ตามโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด

🖍วันที่ 14-15 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา นำโดยนางทิพย์วรรณ แก้วทอง ท่านพัฒนาการอำเภอจุน นายธีรศักดิ์ ปันกิติ ผู้ช่วยกลุ่มงานส่งเสริมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยวต้นแบบและการจัดการโฮมสเตย์ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 83 คน ณ บ้านใหม่พัฒนา ม.4 ต.น้ำเกี๊ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน ได้รับการต้อนรับและดูแลจากนายไกรยภพ เจริญสุข ท่านพัฒนาการอำเภอภูเพียง จ.น่าน เป็นอย่างดียิ่ง

☆Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่☆

🔊📰สพจ.พะเยา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)