@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา รับการตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจากกรมการพัฒนาชุมชน

📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา รับการตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจากกรมการพัฒนาชุมชน

🖍วันที่ 4-5 มีนาคม 2562 นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางวรรณภา คงมั่น หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ต้อนรับและให้ข้อมูลในการติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชน และลงพื้นที่อำเภอภูซาง และอำเภอปง โดยมีพัฒนาการอำเภอ และชาวบ้านในพื้นที่ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล

☆Phayao Wellness : พะเยา เมืองน่าอยู่☆

🔊📰สพจ.พะเยา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)