@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ติดตามรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2562 ผ่านระบบ TV พช.

📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ติดตามรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2562  ผ่านระบบ TV พช.

📝วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ  ติดตามรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2562  ผ่านระบบ TV พช. เพื่อรับฟังการติดตามรายงานผลดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนจากท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

☆Phayao Wellness : พะเยา เมืองน่าอยู่☆

🔊📰สพจ.พะเยา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)