@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา เดินหน้าขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน จัดประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 12/2561

📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา เดินหน้าขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน จัดประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 12/2561 

🖍วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายชำนาญ  บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ประธานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 12/2561 ในการนี้ได้ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อนำไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ☆Phayao Wellness: พะเยาเมืองน่าอยู่☆

🔊📰สพจ.พะเยา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)