@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ร่วมต้อนรับการตรวจติดตามจากผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 16-17

📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ร่วมต้อนรับการตรวจติดตามจากผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 16-17 

📝วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 16-17 ตรวจติดตามเเละให้คำเเนะนำการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน โครงการชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี  เเละผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา โดยมีนายชำนาญ  บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา หัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่ายฯ พัฒนาการอำเภอ เเละนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมประชุมรับมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน ให้ข้อมูล ปัญหาเเละอุปสรรคในการดำเนินงาน ตลอดจนให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น1 (หลังเก่า)☆Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่☆

🔊📰สพจ.พะเยา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)