@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่สนับสนุนโครงการปิดทองหลังพระ ทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา บ้านอิงโค้ง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่สนับสนุนโครงการปิดทองหลังพระ ทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา บ้านอิงโค้ง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

📝วันที่ 10 มกราคม 2562 นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวพชรพร แก้วทิตย์ พัฒนาการอำเภอภูกามยาว นางชมพูนุท ธรรมยา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ และ นางวรรณา ยะตา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.ภูกามยาว ประชุมทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา กิจกรรมที่ 6 สนับสนุนโครงการตามแผนขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ชนบทเชิงประยุกต์ตามพระราชดำริ (ปิดทองหลังพระ)จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการพระราชดำริตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ณ บ้านอิงโค้ง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

☆Phayao Wellness : พะเยา เมืองน่าอยู่☆

🔊📰สพจ.พะเยา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)