ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 ทดแทนอาสาพัฒนา (อสพ.) ที่สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 ทดแทนอาสาพัฒนา (อสพ.) ที่สิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่

(Visited 1 times, 1 visits today)