@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ได้จัดประชุมตามโครงการสนับสนุนคณะกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม ในการนี้นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยาได้ชี้แจงแนวทางวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ได้จัดประชุมตามโครงการสนับสนุนคณะกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม ในการนี้นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยาได้ชี้แจงแนวทางวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา☆Phayao Wellness : พะเยา เมืองน่าอยู่☆

(Visited 1 times, 1 visits today)