@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 19 กันยายน 2561 นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายนางอำไพ บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ให้ข้อมูลในการถ่ายทำวีดีทัศน์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพะเยา ร่วมกับบริษัทบลูสกาย(บางกอก) จำกัด ณ บ้านทุ่งกิ่ว หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 19 กันยายน 2561 นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายนางอำไพ บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ให้ข้อมูลในการถ่ายทำวีดีทัศน์โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพะเยา ร่วมกับบริษัทบลูสกาย(บางกอก) จำกัด ณ บ้านทุ่งกิ่ว หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆

(Visited 1 times, 1 visits today)