@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมด้วยนางอำไพ บัวระดกหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรให้ความรู้การบริหารจัดการหนี้ นักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมฯ ณ ห้องนภาลัย โรงแรมวีซีพะเยา อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมด้วยนางอำไพ บัวระดกหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรให้ความรู้การบริหารจัดการหนี้ นักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมฯ ณ ห้องนภาลัย โรงแรมวีซีพะเยา อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา☆Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่☆

(Visited 1 times, 1 visits today)