@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดพะเยา ประจำเดือนกันยายน 2561 โดยนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอดอกคำใต้ ประชาชน เข้าร่วมฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดพะเยา ประจำเดือนกันยายน 2561 โดยนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอดอกคำใต้ ประชาชน เข้าร่วมฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ☆Phayao Wellness : พะเยา เมืองน่าอยู่☆

(Visited 1 times, 1 visits today)