@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี สมัย คำชมภู ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดเวทีสมัชชาเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองและภาคีพัฒนา ครอบครัวคนพะเยา หนึ่งทศวรรษการให้อย่างมีคุณค่ารับอย่างมีศักดิ์ศรี นวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีนางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ตัวแทนพัฒนาการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมเวทีฯ ณ ห้องประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี สมัย คำชมภู ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดเวทีสมัชชาเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองและภาคีพัฒนา ครอบครัวคนพะเยา หนึ่งทศวรรษการให้อย่างมีคุณค่ารับอย่างมีศักดิ์ศรี นวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีนางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ตัวแทนพัฒนาการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมเวทีฯ ณ ห้องประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆

(Visited 1 times, 1 visits today)