@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)(ฉบับทลทวนประจำปี พ.ศ.2563) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 ของจังหวัดพะเยา ตามมาตรา 19 แห่งพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา และนางมุกดา ชนกล้าหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ เข้าร่วมรับฟังการประชาคมฯ ณ ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดพะเยา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)(ฉบับทลทวนประจำปี พ.ศ.2563) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 ของจังหวัดพะเยา ตามมาตรา 19 แห่งพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา และนางมุกดา ชนกล้าหาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ เข้าร่วมรับฟังการประชาคมฯ ณ ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ☆Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่☆

(Visited 1 times, 1 visits today)