@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 06.30 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมใส่บาตรข้าวเหนียว “โครงการตักบาตรสืบทอดพระพุทธศาสนา” โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 06.30 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมใส่บาตรข้าวเหนียว “โครงการตักบาตรสืบทอดพระพุทธศาสนา” โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆

(Visited 1 times, 1 visits today)