@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายชำนาญ  บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ประธานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 7/2561 ในการนี้ได้ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อนำไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายชำนาญ  บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ประธานการประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 7/2561 ในการนี้ได้ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อนำไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ☆Phayao Wellness: พะเยาเมืองน่าอยู่☆

(Visited 1 times, 1 visits today)