@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา นายอำเภอ ร่วมมอบสิ่งของพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัคคีภัย บ้านของนายณัฐวุฒิ เผ่ากันทะ บ้านเลขที่ 91 บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการมอบ และมีผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา นายอำเภอ ร่วมมอบสิ่งของพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัคคีภัย บ้านของนายณัฐวุฒิ เผ่ากันทะ บ้านเลขที่ 91 บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการมอบ และมีผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ☆Phayao Wellness : พะเยา เมืองน่าอยู่☆

(Visited 1 times, 1 visits today)