@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา นายวรเชฏฐ์ หน่อคำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามโครงการตลาดประชารัฐ ณ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ (ตลาดต้นสัก) ศาลากลางจังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา นายวรเชฏฐ์ หน่อคำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตามโครงการตลาดประชารัฐ ณ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ (ตลาดต้นสัก) ศาลากลางจังหวัดพะเยา ☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆

(Visited 1 times, 1 visits today)