@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเปิดงานงานวัดลั่นทุ่งขุนควรจวนม่วนใจ๋เที่ยวงานวัด 55 เมืองรองบ้านเราจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วัดธรรมิการาม (สบเกี๋ยง) อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอปง เป็นประธานเปิดพิธีฯ

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเปิดงานงานวัดลั่นทุ่งขุนควรจวนม่วนใจ๋เที่ยวงานวัด 55 เมืองรองบ้านเราจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วัดธรรมิการาม (สบเกี๋ยง) อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีนายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอำเภอปง เป็นประธานเปิดพิธีฯ ☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆

(Visited 1 times, 1 visits today)