@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมหัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่ายฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมรับชมการประชุมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 4/2561 ผ่านระบบ video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมหัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่ายฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมรับชมการประชุมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 4/2561 ผ่านระบบ video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ☆Phayao Wellness: พะเยาเมืองน่าอยู่☆

(Visited 1 times, 1 visits today)