@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายวรเชฏฐ์ หน่อคำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ดำเนินการจัดเวทีพัฒนาคณะกรรมการบริหารหมู่บ้านOTOP เพื่อการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านสันป่าม่วง หมู่ที่ 4 และ 8 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายวรเชฏฐ์ หน่อคำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ดำเนินการจัดเวทีพัฒนาคณะกรรมการบริหารหมู่บ้านOTOP เพื่อการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านสันป่าม่วง หมู่ที่ 4 และ 8 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน ☆Phayao Wellness: พะเยาเมืองน่าอยู่☆

(Visited 1 times, 1 visits today)