@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมหัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่ายฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2561 ผ่านระบบ TV Conference เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อนำไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมหัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่ายฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2561 ผ่านระบบ TV Conference เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อนำไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ☆Phayao Wellness: พะเยาเมืองน่าอยู่☆

(Visited 1 times, 1 visits today)