@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 11 กรกฎาคม 2561เวลา 09.00 น.นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ได้รับมอบหมายจากนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อดำเนินรายการวิทยุ รายการ “ผู้ว่าฯพบประชาชน ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา (สวท.พะเยา) ณ สวท.พะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์งานตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดพะเยาและงานตามนโยบายของรัฐบาล โครงการไทยนิยม ยั่งยืน และโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 11 กรกฎาคม 2561เวลา 09.00 น.นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ได้รับมอบหมายจากนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อดำเนินรายการวิทยุ รายการ “ผู้ว่าฯพบประชาชน ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา (สวท.พะเยา) ณ สวท.พะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์งานตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดพะเยาและงานตามนโยบายของรัฐบาล โครงการไทยนิยม ยั่งยืน และโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆

(Visited 1 times, 1 visits today)