@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นางอำไพ บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ เข้าร่วมงานสัมมนานานาชาติโลจิสติกส์ ครั้งที่ 6 “Northern Logistics Forum 2018” ระหว่างวันที่ 10 – 13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยามอบหมายให้นางอำไพ บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ เข้าร่วมงานสัมมนานานาชาติโลจิสติกส์ ครั้งที่ 6 “Northern Logistics Forum 2018” ระหว่างวันที่ 10 – 13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆

(Visited 1 times, 1 visits today)