@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายชำนาญ  บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่ายฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา  ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน งบพัฒนาจังหวัดพะเยา เพื่อนำไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายชำนาญ  บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่ายฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา  ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน งบพัฒนาจังหวัดพะเยา เพื่อนำไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ☆Phayao Wellness: พะเยาเมืองน่าอยู่☆

(Visited 1 times, 1 visits today)