พะเยา..จัดการประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและการส่งใช้เงินยืม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

พะเยา..จัดการประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและการส่งใช้เงินยืม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ประธานโดย นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา ผู้เข้าร่วมประชุม จนท.รับผิดชอบการเงินของทุกอำเภอ..เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กค.2560..เวลา 10.00 น.

(Visited 1 times, 1 visits today)