พะเยาประชุมคณะกรรมการบริการการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และ กชช..2ค.ปี 2560

พะเยาประชุมคณะกรรมการบริการการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และ กชช..2ค.ปี 2560เพื่อให้การรับรองข้อมูล และใช้ประโยชน์ของข้อมูลเพื่อการพัฒนา ณ ห้องประชุมชุมจอมทอง ศาลากลางจังหวัดพะเยา ประธานโดย นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.พะยาเป็นประธานฯ และมีนายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา นำเสนอสรุปผลข้อมูลดังกล่าว..เมื่อวันพุธที่ 12 กค.2560 เวลา 10.00 น.

(Visited 1 times, 1 visits today)