ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.พะเยา เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ

ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.พะเยา เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนาบทบาทสตรีที่อำเภอต่าง ๆ นำเสนอเข้าสู่การพิจารณา เมื่อวันพุธที่ 12กค.2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา(หลังเก่า) ประธาน โดย นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และมีนายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา สรุปโครงการฯที่เข้าสู่การพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้..

(Visited 1 times, 1 visits today)