การประกวดโครงการเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560 อ.เชียงม่วน

จังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมการประกวดโครงการเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560 ประกอบด้วย หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข”ดีเด่น ..ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.)ดีเด่น..กลุ่ม/องค์กรดีเด่น,ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน(ศอช.ต.)ดีเด่น และ กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น..
วันพุธที่ 5 กค..2560 ภาคเช้า..คณะกรนมการประกวด นำโดย นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้มคณะ ลงตรวจเยี่ยมกิจกรรมของ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ที่ อาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน บ.ท่าฟ้าใต้ ม.2 ต.สระ อ.เชียงม่วนวน จ.พะเยา…หลังจากฟังบรรยายสรุปข้อมูลการดำเนินงานแล้ว คณะกรรมการได้เยียมดูงานกิจกรรมดีเด่นของชุมชน..

ภาคบ่าย..เยี่ยมกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ.ท่าห้าใหม่ ม.7 ต.สระ อ.เชียงม่วน..หลังจากฟังบรรยายสรุปข้อมูลการดำเนินงานแล้ว คณะกรรมการได้เยียมดูงานกิจกรรมดีเด่นของชุมชน..

(Visited 1 times, 1 visits today)