ดอกไม้จันทน์น้อมเกล้า..ถวายสักการะแด่ราชัน..เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิย.2560..ณ หอประชุมอำเภอเชียงคำ จ.พะเยา

ดอกไม้จันทน์น้อมเกล้า..ถวายสักการะแด่ราชัน..เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิย.2560..ณ หอประชุมอำเภอเชียงคำ จ.พะเยา

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานเกล้าถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ด้วยทรงพระราชกุศลคำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและทรงเข้าพระทัยถึงความรู้สึกของประชาชนชาวไทยว่ายังคงรำลึกถึงพระองค์มิเสื่อมคลาย และมีประสงค์จะทำสิ่งที่แสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

โดยจัดให้มีการฝึกอบรมดอกไม้จันทน์พระราชทานขึ้น ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560

องค์กรสตรีอำเภอเชียงคำ และเครือข่าย OTOP อำเภอเชียงคำ จำนวน 13 ตำบล รวม 200 คน ร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ด้วยการร่วมกันฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อที่จะนำดอกไม้จันทน์ประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล นายอำเภอเชียงคำ กล่าวว่า อำเภอเชียงคำจะนำะสกนิกรชาวอำเภอเชียงคำ ร่วมพิธีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 อย่างยิ่งใหญ่ ณ สนามบันเชียงคำ..

วันนี้ ได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะยา ร่วมให้กำลังใจและร่วมฝึอการประดิษฐ์ดอกไม้จันท์ครั่งนี้ด้วย..

(Visited 1 times, 1 visits today)