นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประกวดผลงานข้าราชดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2560

นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และนายวิศิษฏ์ ปัญญาวิวัฒน์ ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ติดตามผลงานข้าราชดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2560 เมื่อวันอังคารที่ 13 มิย.2560

ภาคเช้า..รับฟังการสรุปผลงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.พะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ภาคบ่าย..ลงพื้นที่ อ.เชียงคำ ติดตามผลงานของ พัฒนากรขวัญใจชุมชน นายวรวิทย์ ปันสุวรรณ พัฒนากร ต.เวียง อ.เชียงคำ..

ต้อนรับ โดย นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวะดพะเยา..

ผู้เข้าประกวด 1.นายวัฒนา เดียวสุรินทร์
พัฒนาการจังหวัดพะเยา 2.นางสุจิตรา พิเคราะห์ บุคคลดีเด่นขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร ABCDEF S&P 3.นางสมปรารถนา บุญยืน
นักประชาสัมพันธ์ดีเด่น 4.นางธัญญลักษณ์ อ้อยหอม
ข้าราชการดีเด่น ประเภทสนับสนุน 5. นางสาวพชรพร แก้วทิตย์ ข้าราชการดีเด่น ประเภทวิชาการ 6.นายเทพ วงศ์สุภา พัฒนาการดีเด่น ประเภทพัฒนาการอำเภอ 7.นางวรรณภา คงมั่น ข้าราชการ ประเภทหัวหน้ากลุ่มงาน..

(Visited 1 times, 1 visits today)