..”ความสุขประเทศไทย”..รายการโทรทัศน์จาก NBT สถานีวิทยุ โทรทัศน์แห่งประเทศไทย

..”ความสุขประเทศไทย”..รายการโทรทัศน์จาก NBT สถานีวิทยุ โทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เชียงใหม่ โดย คุณปาญณิสา ไชยพรหม พิธีกรNBT ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุม สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เมื่สันพฤหัสบดีที่ 8 มิย.2560 สัมภาษณ์ นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา และ นายจรัส สุทธิกุลบุตร ประธานกรรมการบริหาร บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหดิจเพื่อสังคม)จำกัด เรื่งการดำเนินงานของSEพะเยา ขอขอบคุณ..สถานีวิทยุ โทรทัศน์แห่งประเทศไทย ไว้ ณ ที่นี้..

(Visited 1 times, 1 visits today)