การฝึกอบรมผู้ประกอบผลิตภัณฑ์OTOP หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน 5 หมู่บ้าน จาก 9 อำเภอ จำนวน 125 คน

การฝึกอบรมผู้ประกอบผลิตภัณฑ์OTOP หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน 5 หมู่บ้าน จาก 9 อำเภอ จำนวน 125 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการพัฒนาผลิตชุมชน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน…ด้านของฝาก ของที่ระลึก..ณ โรงแรม วีซี ดอกคำใต้ จ.พะเยา..เมือวันอังคารที่ 6 มิย.2560

(Visited 1 times, 1 visits today)