ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบและระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.)รุ่นที่ 70 ปี 2561

ดาวน์โหลดรายละเอียด

(Visited 1 times, 1 visits today)