อสมท.เพื่อชุมชน..Fm 97.25Mhz ศุกร์ที่ 2 มิย.2560 เวลา 13.10 น.-14.00 น.. คุยเรื่องความเคลื่อนไหว และความคืบหน้าของกองทุนพัฒนาสตรี จ.พะเยา

อสมท.เพื่อชุมชน..Fm 97.25Mhz ศุกร์ที่ 2 มิย.2560 เวลา 13.10 น.-14.00 น.. คุยเรื่องความเคลื่อนไหว และความคืบหน้าของกองทุนพัฒนาสตรี จ.พะเยา โดย พิมาลมาศ อสมท. ยุทธภมิ นาวงศ์ สานสนเทศ และจันทนา แสนคำ จนท.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.พะเยา..

(Visited 1 times, 1 visits today)